Privaatsuspoliitika

Pealeht » Privaatsuspoliitika

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TINGIMUSED

Käesoleva privaatsuspoliitika tingimused kehtivad Cheburashka OÜ kodulehel/e-poes (www.cheburashka.ee). Privaatsuspoliitika põhimõtted käsitlevad klientide isikuandmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist (edaspidi koos nimetatud „töötlemine“). Isikuandmeid töödeldakse vaid kooskõlas õigusaktides kehtestatud nõuetega ning rakendades kõiki ettevaatusabinõusid isikuandmete kaitsmiseks. Veebilehe kasutamisega kinnitab klient oma nõustumist käesoleva privaatsuspoliitikaga.


Isikuandmete töötleja kontaktandmed:
Cheburashka OÜ 
Äriregistri kood: 11383553
Aadress: Kangelaste 17-141, 20603 Narva, Eesti
E-posti aadress: info@cheburashka.ee

 1. Isikuandmete kogumine ja töötlemine  Isikuandmetena käsitleb Cheburashka OÜ kõiki andmeid, mis käivad tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Need hõlmavad:
 • Ees- ja perekonnanimi
 • Aadress
 • Telefoninumber
 • E-maili aadress
 • Isikukood
 • Info kliendi sooritatud ostude kohta Cheburashka OÜ kauplustes ja e-poes

Cheburashka OÜ edastab klientidele uudiskirju ja pakkumisi üksnes juhul, kui klient on selleks nõusoleku andnud. Kliendil on õigus nimetatud nõusolek igal ajal tagasi võtta.


Cheburashka OÜ-l on õigus edastada isikuandmeid:

 • transpordiettevõtetele, kui see on vajalik kliendi e-poest sooritatud ostu kliendile kohaletoimetamiseks
 • seadusega ettenähtud juhtudel järelevalve- ja uurimisasutustele
 • kohtutele, kohtuväliste vaidluste lahendamise organitele, võlgade sissenõudmisega tegelevatele ettevõtetele
 • Cheburashka OÜ koostööpartneritele turunduslike teadete edastamiseks (v.a. juhul, kui klient ei ole andnud nõusolekut uudiskirjade ja pakkumiste saamiseks) 

Cheburashka OÜ järgib ja tagab, et kõik koostööpartnerid, kellele kliendi isikuandmeid käesoleva privaatsuspoliitika alusel edastatakse, on lepinguga kohustatud edastatud isikuandmeid konfidentsiaalsuses hoidma ning tagama isikuandmete kaitse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.

Kliendil on õigus tutvuda tema kohta kogutud andmetega, nõuda tema isikuandmete parandamist või isikuandmete töötlemise lõpetamist igal ajal.

Kui klient leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Cheburashka OÜ, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

 1. Muude andmete kogumine  Cheburashka OÜ kogub ka isikustmata andmeid, mille puhul ei ole isik tuvastatav (näiteks sugu, vanus, asukoht). Neid andmeid kogutakse ja töödeldakse eesmärgiga analüüsida külastajate mahtu ja nende ostukäitumist, et oleks võimalik vajadusel parandada ja arendada Cheburashka OÜ poolt pakutavaid tooteid ja teenuseid.
 1. Andmete kogumisviisid
  Isiku- ja isikustamata andmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:
 • Kontaktandmete esitamisel Cheburashka OÜ kauplustes või e-poes
 • Veebilehe kasutamisel kasutaja kontoinfo või küpsiste (cookies) kaudu
 • Ostu, hinnapäringu või tellimuse sooritamisel Cheburashka OÜ kaupluses või e-poes
 1. Turvalisus
  Kõiki Cheburashka OÜ teatavaks saanud klientide isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Juurdepääs isikuandmete töötlemiseks ja muutmiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning Cheburashka OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivseid, tehnilisi ja füüsilisi meetmeid) kliendi isikuandmete kaitsmiseks.
 1. Privaatsuspoliitika muudatused
  Cheburashka OÜ jätab endale õiguse privaatsuspoliitika tingimusi muuta, avaldades muudetud privaatsuspoliitika oma kodulehel. Cheburashka OÜ tagab, et sõltumata mistahes muudatustest on klientide isikuandmete seadusjärgne kaitse tagatud. Palun külastage seda lehekülge uuendustega tutvumiseks korrapäraselt.

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@cheburashka.ee

X